fredhijzen.nl

wiskunde en muziek

 

Op het raakvlak van muziek en wiskunde is veel te vertellen. En ook zonder veel wiskundige kennis kan je interessante dingen te weten komen over de muziek die je elke dag hoort.
Kies maar een onderwerp:

- de valse piano (1)

English

- de valse piano (2)

English

- Pythagoras en snaren

English

- stemmingen

English