fredhijzen.nl

achtergronden bij enkele artikelen

 

Van 1980 tot 2017 ben ik werkzaam geweest op (tegenwoordig openbaar lyceum) De Amerfoortse Berg. Los van allerlei andere activiteiten (organisatie, rooster) is mijn core business toch het lesgeven geweest. In de jaren 80 heb ik deel uitgemaakt van een schrijverscollectief dat een wiskundemethode schreef voor het VO, de wiskundeboeken van de serie Exact van Meulenhoff. Een prachtige methode die het helaas commercieel niet gered heeft. Didactiek is voor mij altijd boeiende materie geweest, en getuige deze site vind ik het nog steeds leuk om op ieder niveau zaken duidelijk te maken.
Het zal dan ook niemand verbazen dat ik mij destijds ook gemengd heb in de discussie over de rekentoets. Zoals veel collega's met mij was ik fel gekant tegen het hele rekencircus dat op middelbare scholen moest worden opgetuigd. Sla er de WiskundE-brief maar op na. In 2015 heb ik de commissie OCW dit bericht gestuurd n.a.v. een brief die toenmalige staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer had gestuurd. De bijlage is als officieel stuk meegenomen in een Algemeen Overleg.
Wat er bij Nederlands is gebeurd met spelling (extra aandacht, maar wel binnen het vak Nederlands) zou ook moeten gebeuren met rekenen en wiskunde. Besteed meer aandacht aan rekenen op de basisschool, verbeter de methodes, voer grondige discussie over het gebruik van de rekenmachine, en beschouw rekenen als onderdeel van wiskunde.
Hoe het verder gaat met de rekentoets? Die is inmiddels uit de zak- slaagregeling voor vmbo en havo gehaald en zal een zachte dood sterven. Wat Ton Groeneveld al schreef in WiskundE-brief 791 (november 2017) is uiteindelijk gebeurd.

Een en ander geeft je ook een inkijkje in de politieke werkelijkheid. Toenmalig staatssecretaris Dekker wilde koste wat het kost een doel bereiken, politiek scoren. Inhoud en draagvlak zijn dan niet belangrijk. We kunnen achteraf het hele rekenproject als een mislukking beschouwen die veel geld en energie heeft gekost. Maar Dekker heeft zich gehandhaafd op de apenrots. En is minister in het volgende kabinet geworden.

FH

In WiskundE-brief nummer 846, 26 mei 2019, wordt melding gemaakt van een artikel in Didactief over de geschiedenis van de rekentoets. Ik neem de eerste alinea van dit artikel over:

"142 Kamer­stukken, 4 kabinet­ten, 3 commis­sies, 97 moties, 5 school­jaren leerlin­gen die de toets maakten, 3 gezakte leerlin­gen en ruim 500 miljoen euro. Dat zijn de cijfers achter het Kamer­dossier 31332, offici­eel Doorlo­pende leerlij­nen taal en rekenen, vooral bekend als de reken­toets vo. Na ruim tien jaar sturen, traine­ren en leraren negeren zijn we met het rekenon­derwijs nauwe­lijks verder dan waar we ruim tien jaar geleden begon­nen."

Commentaar is overbodig.

FH

terug                commentaar? stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..